Mærkesager

Mærkesager

Mærkesager

§1 Folkets røst

Alle vores udspil og tiltag tager udgangspunkt i folkets røst. Folket repræsenteres konkret ved et nedsat ekspertpanel bestående af mennesker som dig og mig med ønske om frihed til selv at vælge. Et kontinuerligt samarbejde mellem os som ministerium og folket er en forudsætning for al vores produktudvikling inden for livstils- og nydelsesprodukter.

§2 Et ministerium – for alle

Alle ministre, embedsmænd og ansatte i ministeriet bidrager positivt til fællesskabet og teamet med ’viljen til at ville’ og en arbejdsindsats efter bedste individuelle evne. Vi er drevet af vores kulturarv og en lyst til at gøre ting på en ny måde – at løse traditionelle opgaver anderledes. En post i vores ministerium er en livsstil og skal være en gevinst for både det enkelte individ og hele holdet.

§3 Kvalitet

Vi arbejder passioneret med dét, vi er allerbedst til. Og vores passion og evner skal til enhver tid afspejle sig i en ufravigelige holdning til høj kvalitet. Vores erfaringsrige kulturarv sammenholdt med folkets røst sikrer nydelsesprodukter af høj kvalitet – både hvad angår form, funktion, smag, styrke og udtryk.

§4 Transparens

Gennemsigtighed og gennemskuelighed i vores organisation, historie, kommunikation og produktudvalg er afgørende. Folket er vores vigtigste parlamentariske grundlag og skal altid føle sig set og hørt. Vi ønsker et dynamisk, uformelt ministerium med en ung, kvalitetsbevidst og fremsynet kultur. Vi står altid på mål, – og vi svarer altid på spørgsmål.

§5 Alsidighed

Respekt for forskellighed, rummelighed og tolerance er af afgørende betydning i både vores eksterne og interne arbejde. Alle variationer af alder, køn, hudfarve og seksualitet, partiinteresser og -holdninger er velkomne. Når dagen er omme, har vi alle arbejdet for og med samme sag – friheden til at vælge.

§6 Faglighed & Kreativitet

En flad, politisk struktur muliggør og tilskynder en høj grad af kreativitet og nytænkning. Ministeriets egen høje grad af faglighed i kombination med folkets kreativitet sætter dagsordnen for vores tiltag og udspil. Vi ønsker at gå andre veje – at gøre det traditionelle utraditionelt, gøre det klassiske nyt og se på verden som værende fuld af muligheder.

18+
for at fortsætte
til siden
Er du 18 eller derover?

Betingelser

Hos Ministry of Snus har vi en politik om, at personer under 18 år ikke må besøge dette websted. Ved at give os falske oplysninger bryder du reglerne.